Sipariş Ön Bilgilendirme Kuralları

KULLANIM KOŞULLARI

1.     ÖN BİLGİLENDİRME
Sayın Müşteri, gursoy.com’a (“Site”) hoş geldiniz.

İşbu Kullanım Koşulları (aşağıda belirtilen diğer belgelerle beraber),GÜRSOY DTM (“GÜRSOY”), GÜRSOY’in iştirakleri ve/veya ortak kontrol altında bulunduklarının hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı olduğu çevrim içi platformlardan herhangi biri ve bilhassa Site ile Site’nin mobil uygulaması üzerinde yapılan her türlü kullanımın ve dolayısıyla bu platformlar yoluyla yapılan ürün veya hizmet satın alımlarına ilişkin koşulları düzenlemektedir. Site’ye üye olunsun veya olunmasın, lütfen herhangi bir kullanım veya alışveriş yapmadan önce işbu Kullanım Koşulları’nı, Gizlilik Ve Çerezler Politikası’nı, ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Taslağı’nı okuyunuz ve buralarda belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde Site’yi ve Site’nin mobil uygulamasını kullanmayınız.
Öyle ki Site’ye üye olarak ve/veya ve sonunda üyelik veya alışveriş yapmış olmasınız dâhi Site veya mobil uygulamayı kullanarak Kullanım Koşulları’na tabi olma konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2.     KULLANIM
Site’nin ve mobil uygulamanın kullanımı herkese açıktır. Bununla beraber GÜRSOY, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin mevcut olduğuna dair makul bir kanaate sahip olması durumunda, diğer tüm yasal hakları saklı kalmak üzere, Müşteri’nin Site veya mobil uygulamasını kullanımını süreli veya süresiz, kısmi veya tamamen engelleyebilir, var ise üyeliğini sonlandırabilir, oluşturulmuş ise siparişi iptal edebilir:
a.       Müşteri’nin gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermesi,
b.      Müşteri tarafından verilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı, düzensiz veya eksik olması,
c.       Müşteri tarafından genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını ihlal edici bilgi veya ifadelerin Site’ye kaydedilmesi,
d.      Müşteri’nin, Site’ye girişte kullandığı kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakta özensiz davranışlar sergilemesi veya bunları üçüncü kişilerle paylaşması,
e.       Kişinin Site’nin veya mobil uygulamanın güvenliğini tehdit edecek veya olağan şekilde çalışmasını engelleyecek yazılımsal faaliyetlerde bulunması,
f.        Kişinin, hak arama hürriyetiyle bağdaşmaz şekilde asılsız iddialar ile GÜRSOY DTM veya Site’nin güvenirliğini sarsacak haksız fiillerde bulunması,
g.       Kişinin, GÜRSOY DTM’in fikri mülkiyete ilişkin herhangi bir hakkını ihlal etmesi veya Site ve/veya mobil uygulama içeriğini, GÜRSOY DTM’in yazılı onayı olmaksızın kopyalaması veya taklit etmesi.
İnternetin doğası gereği GÜRSOY, hiçbir durumda Site’nin ve içeriğinin erişebilirliğinin ve kullanımının kesintisiz olacağını garanti etmemektedir. GÜRSOY, Site’ye veya mobil uygulamaya olan erişiminizi onarımlar, bakım yapılması, yeni ürünler veya hizmetler ile yeni özelliklerin devreye sokulması için muhtelif zamanlarda askıya alabilir veya kısıtlayabilir. Ayrıca GÜRSOY, Site veya mobil uygulama üzerinden verdiği hizmetleri sürekli veya geçici olarak her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar.
Üye’nin Site nezdindeki kullanıcı adı ve şifre bilgisi, üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen kendisinin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin ve ödemesi yapılan siparişlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunun kabulü gerekeceğini, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, Site veya mobil uygulama üzerinden sipariş verdiğinde Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit, temyiz kudretini haiz ve sözleşme kurma ehliyetine sahip olduğunu veya velisi veya vasisinin onayı ile sipariş verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Site’de üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar olabilir. Söz konusu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya bu internet sitelerinde sunulan hizmet, ürün veya bilgilerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu GÜRSOY’ya ait değildir. GÜRSOY, bu tür üçüncü kişilere ait bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan sorumlu tutulamaz.

3.     GİZLİLİK
GÜRSOY, siz Müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek adına Site veya mobil uygulamayı ziyaret ettiğinizde, sayfalarda gezindiğinizde, Site’ye üyelik yaptırdığınızda veya buralardan sipariş verdiğinizde (üye olarak veya üye olmadan), kişisel bilgilerinizi Gizlilik Ve Çerezler Politikası’nda belirtilen şartlarda takip etmekte ve işlemektedir. Site’yi bahsi geçen şekillerde kullanmaya başlamanız durumunda Gizlilik Ve ÇerezlerPolitikası’nı kabul etmiş ve belirtilen şartlar dâhilinde kişisel verilerinizin işlenmesini açıkça onaylamış sayılırsınız.

4.     TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER
Site’ye üyelik yapıldığı sırada tarafıyla bilgilendirme ve pazarlama amaçlı iletişime geçilmesine elektronik yolla onay veren Müşteriler ile üye olsun veya olmasın, e-bülten veri tabanına kaydını yaptıran Müşteriler, Site ve mobil uygulama tahtında verilen hizmetlere dair GÜRSOY’nun kendilerine Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği uyarınca elektronik posta, kısa mesaj veya telefon yolu ile ticari elektronik ileti göndermesine izin vermiş sayılırlar. Bu kapsamdaki Müşteriler diledikleri zaman kendilerine bilgilendirme ve pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmesini reddetme hakkına sahiptirler.
GÜRSOY’nin Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği uyarınca onay almaksızın gönderebileceği ticari elektronik iletiler ile her halükârda mer’i hukuk gereği yazılı şekilde bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunan hususlara ilişkin hakları saklıdır.

5.     MÜŞTERİ YORUMLARI
GÜRSOY, Site üyelerine satıştaki ürünlere ilişkin Site üzerinde aleni şekilde görülebilecek yorum ve değerlendirmeler yapmasına, söz konusu yorum ve değerlendirme suç unsuru taşımadığı, haksız fiil oluşturmadığı, ahlaka aykırı, açıkça yanıltıcı, karalayıcı, gizliliği ihlal edici, fikri mülkiyet haklarını ihlal edici, siyasi içerikli, reklam yapmaya yönelik veya herhangi bir üçüncü kişiye zarar verici olmadığı ve yazılım virüsleri, trojan veya herhangi bir spam türü içermediği veya bunlardan oluşmadığı sürece, müsaade edebilir. Müşteri veya üye, Site’ye bahsi geçen şekilde bir yorum ve değerlendirme yaptığı zaman, bu yorum ve değerlendirmenin GÜRSOY tarafından her türlü tanıtım ve pazarlama faaliyeti için kullanılabileceğini, böylesi bir kullanımdan ötürü herhangi bir maddi hak iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul eder.
Bununla birlikte GÜRSOY, söz konusu yorum ve değerlendirme yapabilme veya bunları okuyabilme özelliğini veya yapılmış olan yorum ve değerlendirmeleri bir kısım üye veya herkes için kaldırma veya daha fazla kişiye kullanılabilir veya görülebilir kılma hakkını her zaman saklı tutar. Kimse, daha önceden yapmış olduğu bir yorum veya değerlendirmenin Site’den kaldırılmış olmasından dolayı GÜRSOY DTM’ya karşı herhangi bir hak iddia edemez.

6.     FİKRİ MÜLKİYET
GÜRSOY’ye ait markalar şu şekildedir: Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2014/60501 tescil numarası ile tescilli “GÜRSOY tarhana ve çörek” ibareli marka.
Müşteri ve/veya ziyaretçi, GÜRSOY’ye ait marka(lar)a ek olarak, Site’de veya mobil uygulamada yayınlanan tüm fotoğraflar, internet site dizaynları, ürün tasarımları, grafikler, logolar, sayfa başlıkları, kod metinleri, ikonlar ve diğer türlü içeriğin bütün fikri mülkiyet haklarının GÜRSOY’ye ait olduğunu kabul eder. GÜRSOY’nin önceden yazılı izni alınmaksızın, bahsi geçen materyaller kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilerek yayınlanamaz, ticari amaçla kullanılamaz.
Yukarıdaki hüküm Müşteri’yi, herhangi bir siparişinin bilgisini veya tarafı olduğu sözleşmesinin bir kopyasını edinmesinden alıkoyamaz.
7.     MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI
Müşteri’nin, Site’ye üye olsun veya olmasın, İşlem Rehberi’nde belirtildiği şekilde bir sipariş oluşturmasını takiben Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylayarak ödeme yapması durumunda GÜRSOY ile arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulur. Müşteri onay verdiği Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni, onay vermeden ve ödeme yapmadan evvel incelemeli, kabul etmediği herhangi bir şart var ise siparişi tamamlamamalıdır.
8.     ÜRÜNLERİN BULUNABİLİRLİĞİ
Tüm siparişler, ürünlerin stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığında veya ürün artık stokta olmadığında, GÜRSOY Müşteri’ye sipariş edebileceği benzer veya daha farklı kategori ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. Müşteri’nin ikame ürünleri sipariş etmek istememesi halinde, Müşteri’nin stokta bulunmadığı anlaşılan sipariş ürün için ödemiş olduğu tutar GÜRSOY tarafından kendisine iade edilir.
Her ne sebeple olursa olsun, sipariş edilmesine rağmen Müşteri’ye ulaştırılamayan herhangi bir üründen dolayı GÜRSOY'nin ödenmiş olan tutarı iade dışında Müşteri’ye karşı, doğrudan veya dolaylı zarar, kâr kaybı, maddi veya manevi tazminat dâhil ama bunlarla sınırlı kalmamak üzere, hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9.     TESLİMAT
GÜRSOY ürün teslimi veya iadesi için çalışacağı kargo/kurye firmasını dilediği gibi belirlemeye ve her zaman değiştirmeye muktedirdir.
Site veya mobil uygulamada sunulan ürün ve hizmetler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur. Teslimat, haftanın Pazar günleri ile Ulusal Bayramlar ve Genel Tatillere denk gelen günler dışında her zaman yapılabilir. Teslimat için belirttiği adreste, kusuru olsun veya olmasın, sipariş ettiği ürünler kendisine iletilemeyen veya alacaklı temerrüdüne düşen Müşteri’ye karşı GÜRSOY'nin herhangi bir ödeme iade veya ürünleri tekrar gönderme yükümlülüğü doğmaz.
GÜRSOY'nin belirlediği kurye/kargo firması ile teslimatı Müşteri kabul ettiği müddetçe, ürünlerin Müşteri’nin belirttiği adrese ilk ulaştırıldığı ana kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar GÜRSOY'nin sorumluluğundadır. Müşteri’nin, teslimat için belirttiği adreste kendisinin ya da belirlediği üçüncü bir kişinin ürünleri teslim almaması veya alamaması durumunda, sipariş edilen ürün(ler) söz konusu adrese ulaştırıldıktan sonra yarar ve hasar Müşteri’ye geçer.
 


 
 
Loading...