Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 - TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Satıcı ve Alıcı arasında, aşağıda belirtilen tarihte elektronik ortamda kurulmuştur. Satıcı ve Alıcı, bundan sonra münferiden “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak da anılacaklardır. Alıcı, işbu Sözleşme kurulmadan ve ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce www.gursoy.com üzerinde belirtilen Kullanım Koşulları’nı, Gizlilik ve Çerezler Politikası’nı ve Cayma Hakkı’nın da belirtildiği Ön Bilgilendirme metinlerini okuduğunu, anladığını, bir itirazı olmadığını kabul ve beyan eder. İşbu Sözleşme’nin bir nüshası Alıcı’ya belirttiği elektronik posta hesabı üzerinden gönderilecektir, diğer nüsha ise Gizlilik ve Çerezler Politikası’ kapsamında Satıcı tarafından saklanacaktır.


SATICI
Ticari Ünvan:GÜRSOY DTM ("Satıcı")
Adresi:Menderes Mah. 376. Sk. No:5/A 34225 Esenler/İstanbul
E-posta Adresi:[email protected]
Telefon:(0212) 568 04 24

{ad_soyad}, {tc_kimlik_no},

{fatura_adresi},

{teslimat_adresi},

{telefon_numarası}, {eposta}


MADDE 2 - KONU
Taraflar, Alıcı’nınSatıcı’ya ait www.gursoy.com adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden veya ilgili mobil uygulama vasıtasıyla, aşağıda detayları belirtilmiş ürün veya ürünleri işbu Sözleşme hükümleri doğrultusunda satın alması konusunda anlaşmışlardır.
3.1       İşbu Sözleşme’ye konu ürünler, fiyatları ve seçilen ödeme yöntemi aşağıdaki gibidir:

{sipariş_ürün_listesi}
 
Alıcı tarafından seçilen ödeme yöntemi: 
3.2       Alıcı, ürünlerin Site veya mobil uygulamadaki, varsa, görsellerinden kullanımda noksanlık yaratmayacak şekilde ufak farklılıklar içerebileceğini kabul ve beyan eder.
3.3       Alıcı’nın sipariş ettiği yukarıdaki ürünlerden herhangi birinin stokta bulunmadığı anlaşıldığı takdirde, diğer ürünler için işbu Sözleşme yürürlükte kalmaya devam eder ve stokta bulunmadığı anlaşılan ürün için ödemiş olduğu tutar Satıcı tarafından kendisine iade edilir.
3.4       Her ne sebeple olursa olsun, sipariş edilmesine rağmen Alıcı’ya ulaştırılamayan herhangi bir üründen dolayı Satıcı’nın ödenmiş olan tutarı iade dışında Alıcı’ya karşı, doğrudan veya dolaylı zarar, kâr kaybı, maddi veya manevi tazminat dâhil ama bunlarla sınırlı kalmamak üzere, hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 4 - TESLİMAT
4.1       Site veya mobil uygulamada sunulan ürün ve hizmetler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur. Ürünler, Alıcı’nın siparişi tamamlarken belirtmiş olduğu adresine, ürünlere ilişkin faturalar adresine taşıyıcı olarak YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş. veya iştirakleri vasıtasıyla gönderilecektir. Satıcı ürün teslimi veya iadesi için çalışacağı taşıyıcı kargo/kurye firmasını dilediği gibi belirlemeye ve her zaman değiştirmeye muktedirdir. Satıcı, fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar.
4.2       Satıcı, ürünleri, sipariş Kredi Kartı veya Kapıda Nakit Ödeme yöntemi ile tamamlanmışsa, sipariş tarihini takip eden, Banka Havalesi yöntemi ile tamamlanmış ise havalenin gerçekleştiği tarihi takip eden 30(otuz) gün içerisinde Alıcı’nın belirtmiş olduğu teslimat adresine ulaştırmayı taahhüt eder. Site üzerindeki ürün sayfalarında belirtilen tahmini teslim tarihlerinin daha kısa olması, herhangi bir taahhüt anlamına gelmemektedir.
4.3       Satıcı, Alıcı’ya yukarıda belirtilen 30 (otuz) günlük süre içerisinde işbu Sözleşme’ye konu ürünlerin her birini veya bir kısmını beraber gönderebileceği gibi, her birini ayrı ayrı veya hepsini tek seferde de gönderebilir. Alıcı, bu konuda Satıcı’nın kendi operasyonel gerekliliklerini gözeterek hareket edebileceğinin farkında olduğunu kabul ve beyan eder. 
4.4       Teslimat, haftanın Pazar günleri ile Ulusal Bayramlar ve Genel Tatillere denk gelen günler dışında her zaman yapılabilir.
4.5       Teslimat için belirttiği adreste, kusuru olsun veya olmasın, sipariş ettiği ürünler kendisine iletilemeyen veya alacaklı temerrüdüne düşen Alıcı’ya karşı Satıcı’nın herhangi bir ödeme iade veya ürünleri tekrar gönderme yükümlülüğü yoktur.Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda Satıcı’nın edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş sayılacağını Alıcı kabul ve beyan eder. Bu nedenle, Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir.Bu durumda teslim edilemeyen ürün tekrar Satıcı’ya ulaşırsa, Alıcı, ancak Satıcı’nın katlanmak zorunda kalacağı masrafı Satıcı’ya ödemesi karşılığında tekrar gönderim talep edebilir. Tekrar gönderim, en geç ürünlerin teslim edilemediği tarihi takip eden 15 (on beş) gün içerisinde talep edilmelidir. Tekrar gönderim, cayma hakkı kullanım süresini durdurmaz, kesmez, tekrar başlatmaz.
4.6       Alıcı, ürünler adresine ulaştırıldığı sırada taşıyıcı kargo/kurye firmasının çalışanının yanında paketi açarak ürünlerin hasarsız şekilde kendisine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmeyi ve herhangi bir hasar varsa derhâl taşıyıcı kargo/kurye firması çalışanı ile durumu tutanağa geçirmeyi ve Satıcı’yı bilgilendirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.7       Teslimatın Alıcı’nın değil de Satıcı’nın belirlediği kurye/kargo firması aracılığıylayapılması durumunda, ürünlerin Alıcı’nın belirttiği adrese ilk ulaştırıldığı ana kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar Satıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı’nın, teslimat için belirttiği adreste kendisinin ya da belirlediği üçüncü bir kişinin ürünleri teslim almaması veya alamaması durumunda, sipariş edilen ürün(ler) söz konusu adrese ulaştırıldıktan sonra yarar ve hasar Alıcı’ya geçer. Bununla birlikte ürünlerin Kapıda Nakit Ödeme yöntemi ile sipariş edilmesi durumunda, yukarıda belirtilen sipariş tutarı ücret Satıcı’ya ödenene kadar ürünlerin mülkiyeti Satıcı’ya ait olmaya devam eder. Madde 4.6 hükümleri saklıdır.
4.8       Ürünlerin Kapıda Nakit Ödeme yöntemi ile alınması durumunda, Alıcı’nın, teslimat için belirttiği adreste kendisinin ya da belirlediği üçüncü bir kişinin ürünleri teslim almaması veya alamaması durumunda, Satıcı aşağıdaki seçimlik haklara sahiptir:
a. Durumu derhal Alıcı’ya bildirerek, Alıcı’nın ödemeyi taahhüt ettiği ücreti Satıcı’nın banka hesabına havale etmesi durumunda Alıcı ile belirleyecekleri makul bir noktaya ürünleri tevdi etmek, veya
b. Ürünlerin mülkiyetini ve zilyetliğini Alıcı’ya devretmeksizinAlıcı’ya karşı hiçbir sorumluluğu doğmaksızın işbu Sözleşme’yi tek taraflı sonlandırmak.
4.9       Sözleşme konusu ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme bedelinin tamamının Satıcı’ya ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir iseSatıcı, ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.10  Ürünlerin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde Alıcı, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla tüm masraflar kendisi tarafından karşılanmak üzere ürünleri derhâlSatıcı'ya göndermeyi veya Satıcı’nın belirleyeceği şekilde eksik kalan ödemeyi tamamlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI
5.1       Alıcı, aşağıda belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı müstesna durumlar haricinde, on dört (14) gün içinde herhangi bir neden belirtmeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. On dört (14) günlük cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde işbu Sözleşme’nin kurulduğu gün; işbu Sözleşme ürün teslimine ilişkin ise;
a.Siparişe konu ürünlerin Alıcı veya Alıcı tarafından belirtilen üçüncü kişi tarafından teslim alındığı gün, veya
b. Alıcı’nın, teslimat için belirttiği adreste kendisinin ya da belirlediği üçüncü bir kişinin ürünleri teslim almaması, alamaması veya alacaklı temerrüdüne düşmesi durumunda, sipariş edilen ürünlerin söz konusu adrese ulaştırıldığı gün başlar.
5.2       Yukarıda belirtilen cayma hakkı kullanım süresinin başlangıcının belirlenmesinde;   
a. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, son ürünün teslim edilme veya adrese ulaştırılma tarihi,
b. Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, son parçanınteslim edilme veya adrese ulaştırılma tarihi,
c. Belirli bir süre boyunca ürünlerin düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ilk malın teslim edilme veya adrese ulaştırılma tarihi ayrıca esas alınır.
5.3       Alıcı, işbu Sözleşme kurulduktan ürünlerin teslimat adresine ulaştırılmasına kadar geçen sürede de cayma hakkını kullanabilir.
5.4       Cayma hakkını kullanmak isteyen Alıcı, hak düşürücü süre olan on dört (14) gün içerisinde Site’de yer alan İade Taleplerim bölümünden talep oluşturmalı veya EK – 1’de yer alan Cayma Hakkı Başvuru Formu’nu doldurup imzaladıktan sonra Satıcı’nın Menderes Mahallesi, Trabzon Bulvarı, No:147 Dulkadiroğlu/ Kahramanmaraş adresine başvurusunu göndermelidir. Süresi içerisinde cayma hakkı için iade talebi oluşturan Alıcı, iade talebi oluşturduğu takibi takip eden en geç on (10) gün içerisinde iade etmek istediği ürünleri Satıcı’nın Menderes Mah. 376. Sk. No:5/A 34225 Esenler/İstanbul adresine göndermek zorundadır, aksi halde cayma hakkını kullanmamış sayılır.
5.5       Alıcı, yukarıdaki hükümlere uygun şekilde iade ettiği ürünleri ve ilgili faturayı YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş. vasıtasıyla,kendisine teslim edilirken kullanılan taşıma hizmetini/tipini seçerek karşı ödemeli şekilde göndermelidir. Alıcı, ürün iadesi için taşıyıcı olarak başka bir kurye/kargo firmasını tercih ederseveya kendisine gönderilirken kullanılan taşıma hizmetinin ötesinde, daha masraflı bir taşıma hizmetini kullanırsa taşıma masrafına kendisinin katlanması gerektiğini, bu durumlarda karşı ödemeli gönderilmesi durumunda ise Satıcı’nın taşıma masrafını ödemeyeceğini ve ürünleri kabul yükümlülüğünün olmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.
5.6       İade edilen ürünle beraber ilgili faturanın Satıcı’ya gönderilmemesi durumunda ürünlerin iadesi kabul olunmaz.
5.7       Site üzerinde satışı yapılmakta olan ürünlerin çoğu ahşap veya bakır malzemeden yapılmakta olup, taşıma sırasında hassas bir dikkat ve had safhada özenli, koruyucu bir paketlemeye ihtiyaç duymaktadır. Alıcı, ürünlerin bu özelliğinin farkında olduğunu, kendisine sağlam ulaştırılmış olan ürünleri, en az kendisine teslim edildiği sıradaki kadar korunaklı paketleyerek iade edeceğini, ürünlerin iade taşıması sırasında zarar görmesi durumunda ürünlerin iade alınmayacağını kabul ve beyan eder.
MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK DURUMLAR
6.1       Ürün veya hizmetlerin aşağıdaki mahiyette olması durumunda Alıcı cayma hakkını kullanamaz ve ücret iadesi talep edemez:
a. Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan veya Alıcı’nın istek veya kişisel tercihleri doğrultusunda üzerlerinde eski hale getirmeyi zorlaştıran, pahalılaştıran veya mümkünsüz kılan değişikliklerin, işlemelerin yapıldığı ürünler,
b. Alıcı’ya sağlam ve ayıpsız teslim edilmiş olmasına rağmen hasar görmüş veya değeri azalmış ürünler,
c. Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
ç.Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,
d.Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetler,
e. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,
f. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,
g. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
ğ. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,
h.Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi ürünler,
ı. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.
6.2       Satıcı’ya iade edilmek maksadıyla Satıcı’nın adresine gönderilen ürünlerin, cayma hakkı kullanılamayacak ürünlerden olduğu veya cayma hakkının süresi içerisinde ve usulüne uygun şekilde kullanılmadığı anlaşılırsa, Satıcı’nın söz konusu ürünü adresine veya deposuna kabul etmek, muhafaza altına almak, bir başka yere tevdi etmek veya Alıcı’ya tekrar göndermek gibi bir yükümlülüğü yoktur. Bahsi geçen şekildeki ürünlerin sorumluluğu tamamen Alıcı’ya aittir.
MADDE 7 - ÜCRET İADESİ
7.1       Alıcı’nın cayma hakkını usulüne uygun ve zamanında kullanması ve yukarıda belirtilen süre içerisinde usulüne uygun şekilde ürünü Satıcı’nın adresine göndermiş olması durumunda Satıcı, ürünleri inceleyerek herhangi bir hasarın veya değer azalmasının mevcut olup olmadığını kontrol eder ve Alıcı’yı bilgilendirir.
7.2       Usulüne uygun şekilde iade edilen üründe herhangi bir hasar veya değer azalması olmadığı anlaşıldıktan sonra ve en geç cayma bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içerisinde Satıcı, Alıcı’ya ücret iadesini yapar.
7.3       İster cayma hakkının kullanılmasından ister ifa imkansızlığından veya bir başka sebepten ötürü olsun, Alıcı’ya yapılan her türlü ücret iadesi, satın alma işlemi için kullanılan ödeme yönteminin aynısı kullanılarak yapılacaktır. Bununla beraber, Alıcı’nın ürünü Kapıda Nakit Ödeme yöntemi ile almış olması durumunda ücret iadesi, banka havale veya eft yoluyla yapılabilir.
7.4       Ücret iadesinin banka havale/eft yoluyla yapılması gerektiği durumlardaAlıcı’danücret iadesi için Satıcı’yla bir banka hesabı bilgisi paylaşması istenir. Alıcı, bu istemi takip eden üç (3) iş günü içerisinde ücret iadesinin yapılmasını istediğibanka hesap bilgilerini paylaşmak zorundadır. Ücret iadesinin yapılacağı banka hesabının ilgili ürün faturasındaki muhatap gerçek veya tüzel kişinin adına olması zorunludur, aksi halde iade yapılmaz.
MADDE 8 - GİZLİLİK VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER
8.1       Alıcı, işbu Sözleşme’ye konu ürünleri, ister Site’ye üye olarak ister üye olmadan, sipariş ederken bir takım kişisel verilerini Satıcı ile paylaşmıştır. Alıcı, Satıcı’nın bu kişisel verileri Site üzerinde belirtilen Gizlilik ve Çerezler Politikası’nda belirtildiği şekilde işleyeceğinin ve muhafaza edeceğinin farkında olduğunu kabul ve beyan eder.
8.2       Alıcı, işbu Sözleşme dolayısıyla Satıcı’nın zaman zaman elektronik posta, kısa mesaj veya doğrudan telefon yoluyla arayarak kendisiyle iletişime geçmesi gerekebileceğinin farkında olduğunu ve bu şekilde kendisiyle iletişim kurulmasına açık rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
MADDE 9 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
9.1       İşbu Sözleşme'yle sağlanan hakların, yetkilerin veya çarelerin öne sürülmesinde gecikilmesi veya hiç kullanılmaması bunlardan feragat edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, bunların sadece kısmen kullanılması, geri kalan kısma başvurma hakkını bertaraf etmez.
9.2       İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün uygulanacak hukuk tahtında herhangi bir bakımdan yasadışı, geçersiz veya icra edilemez olması veya haline gelmesi halinde, bu durum işbu Sözleşme’nin diğer herhangi bir hükmünün yasallığını, geçerliliğini veya icra edilebilirliğini etkilemeyecek veya zayıflatmayacaktır. Bir kısmı tadil edildiği takdirde herhangi bir geçersiz, uygulanamaz veya yasadışı hüküm, geçerli, uygulanabilir veya yasal hale gelecekse bu hüküm, söz konusu hükmü yasal, geçerli veya uygulanabilir kılmak için gereken en az düzeyde tadil edilerek uygulanacaktır.
9.3       Sözleşme’de yer almayan konularda ise öncelikle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun hükümleri olmak üzere genel hükümler tamamlayıcı olarak uygulanır.
9.4       İşbu Sözleşme, Satıcı ve Alıcı’yı ve onların haleflerini bağlayacaktır. Alıcı, önceden Satıcı’nın yazılı onayını almaksızın Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini devredemez. Satıcı, Alıcı’nın rızasını aramaksızın ortaklık yapısını değiştirebilir, işbu Sözleşme’yi, buradan doğan hak ve yükümlülüklerini devredebilir, atayabilir, alt-yükleniciye verebilir veya yönlendirebilir.
MADDE 10 - UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme’ye, yorumlanmasına ve sözleşmesel olmasa dahi Sözleşme'yle ilişkili her türlü yükümlülüğe Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Taraflar, geri dönülemez biçimde, işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir talebin ve/veya ihtilafın veya Sözleşme’nin varlığına, geçerliliğine veya sonlandırılmasına yönelik iddiaların Kahramanmaraş Mahkemeleri'nin, Tüketici Hakem Heyetleri'nin ve İcra Daireleri'nin yetkisi kapsamında olduğunu kabul ederler.
TARİH:
SATICI: GÜRSOY DTM
ALICI: 

 

EK – 1: CAYMA HAKKI BAŞVURU FORMU

Bu başvuru formunun eksiksiz doldurulduktan sonra Satıcı’nın aşağıda belirtilen adresine gönderilmesi gerekmektedir. İade ve cayma hakkına ilişkin taleplerinizi bu forma ihtiyaç olmaksızın daha hızlı şekilde www.gursoy.com üzerinden de yapabilirsiniz. İade ve cayma hakkına ilişkin detaylar için lütfen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni inceleyiniz.


 
 
Loading...